jan vladislav (ed.), michelangelo. podoba živé tváře. praha 1964 (obsahuje životopis michelangela od ascania condiviho)

jan vladislav (ed.), michelangelo. podoba živé tváře. praha 1964 (obsahuje životopis michelangela od ascania condiviho)