O mně

doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

narozen 1974 v Pardubicích

1993–1998, magisterské studium na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, diplomová práce: Následovníci M. B. Brauna na Chrudimsku a Pardubicku (Pokus o vymezení autorských hranic), vedoucí práce: prof. PhDr. Milan Togner

1998, získání a realizace grantu Dr. Alfreda Badera a "The Foundation for a civil society" na téma "Malířské dílo Michaela Václava Halbaxe"

1998–2001, interní doktorandské studium na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dizertační práce: Severin Tischler (1705-1742/43), vedoucí práce: prof. PhDr. Milan Togner

1999, získání a realizace vnitřního grantu FF UP v Olomouci na téma Sochařské dílo následovníků Matyáše Bernarda Brauna

2000, výkonný redaktor sborníku Historia artium III (sborník Katedry dějin umění FF UP)

2000, 28. listopadu: mimořádné uznání rektorky Univerzity Palackého v Olomouci za vědeckou práci

2001, přednáška Severin Tischler (1705–1742/43) a pozdně barokní neomanýrismus v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR v Praze

září 2002 – srpen 2005, realizace tříletého grantového projektu Grantové agentury ČR Josef Winterhalder st. 1702–1769

2007-2013, podíl na řešení výzkumného záměru Morava a svět - Umění v otevřeném multikulturním prostoru č. MSM 6198959225, řešeného na Katedře dějin umění FF UP v Olomouci

2009-2011, podíl na řešení juniorského badatelského grantového projektu Zápisky Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Šporka, z let 1730 až 1747 – komentář a vědecká edice (identifikační kód KJB808160903)

2013, 25. září, habilitace (habilitační práce: Barokní sochařství v Olomouci)

2013, 1. prosinec, docent (obor: dějiny výtvarných umění)