moje bibliografie

 

monografie

Josef Winterhalder st. (1702-1769). Brno: Barrister & Principal 2005, 221 stran, ISBN 80-7364-020-1.                 

 

Severin Tischler. Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech. Katalog výstavy. Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc. Olomouc 2008, 107 stran, ISBN 978-80-85227-99-4.     

                                                                                                                                                                                            

 

kapitoly v monografiích a katalozích

Bůh Otec, in: Vladimír Hrubý – Pavel Panoch (eds.), Ke slávě Ducha. Sedm století církevního výtvarného umění v královéhradecké diecézi. Pardubice 2003, s. 77, č. kat. 83.

Dobrý pastýř. Tamtéž, s. 77, č. kat. 84.

Immaculata. Tamtéž, s. 70, č. kat. 65.

Oltář sv. Kříže. Tamtéž, s. 75, č. kat. 75.

Sv. Jan Evangelista. Tamtéž, s. 77-78, č. kat. 85.

Sv. Josef. Tamtéž, s. 76, č. kat. 79.

Sv. Petr. Tamtéž, s. 76-77, č. kat. 81.

Sv. Tomáš. Tamtéž, s. 76, č. kat. 80.

Vítězný Kristus. Tamtéž, s. 78, č. kat. 86.

Barokní architektura, in: Jindřich Schulz (red.), Dějiny Olomouce I. Olomouc 2009, s. 430–445.

Barokní sochařství, in: Jindřich Schulz (red.), Dějiny Olomouce I. Olomouc 2009, s. 445–464.

(s Lenkou Křesadlovou, Milanem Tognerem a Ondřejem Zatloukalem) Floral garden, in: Ladislav Daniel – Marek Perůtka – Milan Togner (eds.), Archbishop´s Chateau and Gardens in Kroměříž, Kroměříž 2009, s. 123-147.

Sculptural decoration, in: Ladislav Daniel – Marek Perůtka – Milan Togner (eds.), Archbishop´s Chateau and Gardens in Kroměříž. Kroměříž 2009, s. 77-95.

Sculptural Décor of the Lateran Canonry and the Church of the Annunciation of the Virgin Mary in Šternberk, in: Filip Hradil – Jiří Kroupa (eds.), Šternberk: monastery of the Lateran Canons Regular. Šternberk 2009, s. 69-87.

Sochařská výzdoba lateránské kanonie a kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku, in: Filip Hradil – Jiří Kroupa (ed.), Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků. Šternberk 2009, s. 69–87.

Sochařská výzdoba zámku, in: L. Daniel – M. Perůtka – M. Togner (eds.), Arcibiskupský zámek & zahrady v Kroměříži. Kroměříž 2009, s. 77–95.

(s Lenkou Křesadlovou, Milanem Tognerem a Ondřeje Zatloukalem) Květná zahrada, in: Ladislav Daniel – Marek Perůtka – Milan Togner (eds.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Kroměříž 2009, s. 123–147.

Anděl, in: Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura 1620–1780. 2. Katalog. Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc. Olomouc 2010, s. 200, č. kat. 86.

Dominikánský kostel sv. Michala s klášterem. Tamtéž, s. 84-86, č. kat. 8.

Jezuitský kostel Panny Marie Sněžné. Tamtéž, s. 81-84, č. kat. 7.

Kapucínský kostel Zvěstování P. Marie. Tamtéž, s. 79, č. kat. 5.

Knížecí zakladatel. Tamtéž, s. 202, č. kat. 90.

Komplex jezuitských budov. Tamtéž, s. 79-81, č. kat. 6.

Kostel Navštívení Panny Marie s premonstrátskou rezidencí. Tamtéž, s. 88-91, č. kat. 10.

Moudrost. Tamtéž, s. 178, č. kat. 55.

"Možnosti tu sou." Gian Lorenzo Bernini v Arcidiecézním muzeu Olomouc, in: Ondřej Jakubec (ed.), Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Olomouc 2010, s. 219-224.

Palác Salm-Neuburgů, in: Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura 1620–1780. 2. Katalog. Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc. Olomouc 2010, s. 97-98, č. kat. 18.

Petraschův palác. Tamtéž, s. 98-99, č. kat. 19.

Sochaři a sochařství baroka v Olomouci. Tamtéž, s. 119-141.

Olomoucké barokní kašny. Tamtéž, s. 151-160.

Slavnostní sál. Tamtéž, s. 174-175, č. kat. 52.

Sloupové hodiny. Tamtéž, s. 202-203, č. kat. 91.

Sv. Jan Nepomucký jako almužník. Tamtéž, s. 202, č. kat. 89.

Sv. Mořic. Tamtéž, s. 179-180, č. kat. 58.

Sv. Václav. Tamtéž, s. 180, č. kat. 60.

Sv. Vavřinec Giustiniani, sv. Jan Kapistrán, sv. Jan z Boha, sv. Jan Sahagun a sv. Pascal Baylon. Tamtéž, s. 361-362, č. kat. 224.

Uctívané sakrální stavby a jejich olomoucké nápodoby a parafráze. Tamtéž, s. 48-53.

Vzkříšený Kristus. Tamtéž, s. 199-200, č. kat. 85.

Zjevení Panny Marie olomouckému obchodníkovi Janu Andrýskovi. Tamtéž, s. 203, č. kat. 92.

František Mořic Ament (Amond), in: Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. 3. Historie a kultura. Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc. Olomouc 2011, s. 234.

Carlo Borsa. Tamtéž, , s. 234.

Adam Glöckel (Gleckel, Gleckl). Tamtéž, s. 229.

Lukáš Glöckel (Kleckel). Tamtéž, s. 229-230.

Ignaz Günther. Tamtéž, s. 234-235.

Jan Ludvík Hertzog. Tamtéž, s. 235.

Jan Kammereith. Tamtéž, s. 235.

Jan Josef Vincenc Kammereith. Tamtéž, s. 236.

Jan Jakub Kniebandl (Kniebandel). Tamtéž, s. 231.

Matěj Kniebandl. Tamtéž, s. 231.

Kašpar Köndeg (König). Tamtéž, s. 236.

František Ferdinand Leblass (Le Blasse). Tamtéž, s. 236.

Michael Mandík. Tamtéž, s. 236.

Domenico Martinelli. Tamtéž, s. 231.

Carlo Antonio Reina (Reyna). Tamtéž, s. 232.

(s Helenou Zápalkovou) Jan Antonín Richter. Tamtéž, s. 237.

Jan Jiří Schauberger. Tamtéž, s. 237.

Giovanni Pietro Tencalla. Tamtéž, s. 233.

Augustin Jan Thomasberger. Tamtéž, s. 238.

Antonín Winterhalder. Tamtéž, s. 238-239.

Josef Winterhalder st. Tamtéž, s. 239.

David Zürn nejml. Tamtéž, s. 239.

František Zürn (Zirn) st. Tamtéž, s. 239-240.

Michael Zürn ml. Tamtéž, s. 240.

(s Ondřejem Jakubcem, Markem Perůtkou, Janem Štětinou a Milanem Tognerem), Suterén, in: Marek Perůtka (ed.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Průvodce. Kroměříž 2011, s. 48-52.

(s Ondřejem Jakubcem, Leošem Mlčákem, Markem Perůtkou a Milanem Tognerem), Přízemí, in: Marek Perůtka (ed.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Průvodce. Kroměříž 2011, s. 53-57.

(s Markem Perůtkou a Ondřejem Zatloukalem), Květná zahrada, in: Marek Perůtka (ed.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Průvodce. Kroměříž 2011, s. 200-205.

Barokní sochařství ve městě, in: Marek Perůtka (ed.), Kroměříž. Historické město a jeho památky. Kroměříž 2011, v tisku.

(s Milanem Tognerem) Sochařství a malířství 19. a 20. století. Tamtéž.

 

studie publikované v recenzovaných či mezinárodně uznávaných periodikách a sbornících

Assumpta v hořícím keři. Umění XLVI, 1998, s. 444–452.

K dílu Matyáše Bernarda Brauna. Umění XLVII, 1999, s. 195–202.

K dílu Jana Blažeje Santiniho. Umění XLVII, 1999, s. 414– 424.

(Rec.) Ivo Kořán, Braunové. Umění XLVIII, 2000, s. 96–100.

Nástěnná malba Trůnního sálu biskupské rezidence v Litoměřicích. Umění XLIX, 2001, s. 335–337.

(Rec.) Lubomír Konečný, Mezi textem a obrazem. Miscellanea z historie emblematiky. Umění LI, 2003, s. 528–531.

Diokleciánovy lázně, Sebastiano Serlio a barokní urbanismus ve střední Evropě, in: Ladislav Daniel – Jiří Pelán – Piotr Salwa – Olga Špilarová (eds.), Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference Olomouc 17.–18. října 2003. Olomouc 2005, s. 247–254.

(Rec.) Marie Schenková – Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Umění LIII, 2005, s. 89–90.

Neznámé dílo Jeana Baptista Matheyho. Zprávy památkové péče LXVI, 2006, s. 505–506.

Severin Tischler (1705-1742/1743). Průzkumy památek 2/2006, s. 35–52.

"Un gruppo in creta". Mazzuoliho bozzetto Extáze sv. Bernarda Tolomeie v Opavě. Umění LVIII, 2010, s. 447-453.

 

studie publikované v zahraničí

Neznámé dílo Jana Kryštofa Lišky, in: Andzrej Koziel – Beata Lejman (eds.), Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Ślasku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku. Wrocław 2002, s. 223–227.

Altötting v Olomouci. K nerealizovanému projektu jezuitského kostela Panny Marie v Olomouci, in: Joanna Lubos-Koziel - Jerzy Gorzelik - Joanna Filipczyk - Albert Lipnicki (eds.), Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świetej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Ślasku. Sborník z konference. Wrocław 2005, s. 471-483.

 

studie publikované v ostatních periodikách a sbornících

K dílu Michaela Václava Halbaxe, in: Historia artium III. Olomouc 2000, s. 197–212.

 (Rec.) Ignác Rohrbach, Praha, Národní galerie, Klášter sv. Jiří, 7. 2. – 1. 4. Ateliér, 2001, č. 7, 5. 4., s. 12.

(Rec.) Historická Olomouc XIII. Bulletin UHS 1/2001, s. 12–13.

 (Rec.) S Onufriem proudem času a umění. Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné 3/2001, s. 147–150.

Idea chrámu Hagia Sofia v barokní architektuře střední Evropy, in: Pavol Černý (ed.), Historia artium IV. Sborník k osmdesátým narozeninám prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc. Olomouc 2002, s. 355–367.

Neznámé dílo Matyáše Bernarda Brauna, in: Dalibor Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002, s. 325–328.

Šalamounův chrám v české barokní architektuře, in: Martin Elbel – Milan Togner (eds.), Historická Olomouc XIII. Konec švédské okupace a poválečná obnova ve 2. polovině 17. století. Olomouc 2002, s. 253–272.

"A tak postavil ty sloupy v sínici chrámové." Nerealizovaný projekt sloupů jezuitských světců před kostelem Panny Marie Sněžné v Olomouci, in: Studia moravica II. Sborník příspěvků z konference Genologický systém kultury na Moravě. Olomouc 2004, s. 265-272.

(Rec.) František Preiss. art&antiques, listopad 2005, s. 78–79.

Epitaf Karla knížete z Liechtensteinu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Opavě (1756–1765). K typologii náhrobků 18. století na Moravě, in: Studia moravica III. Mars Moravicus – Neklidná léta Moravy. Olomouc 2005, s. 135–139.

Diokleciánovy lázně v Římě a jejich vliv na barokní architekturu a urbanismus ve střední Evropě, in: Svorník 6/2008. Sborník příspěvků ze 6. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 5.–8. 6. 2007 v prostorách konferenčního centra v bývalém zámeckém pivovaru v Litomyšli "Funkční a prostorové uspořádání budov". Praha 2008, s. 149–154.

POPVLVM RELIGIONE TVETVR. Několik poznámek k dílu Matyáše Bernarda Brauna v Kuksu, in: Barokní úředník a jeho šlechtic. Tobiáš Antonín Seeman, František Antonín Špork a jeho dědicové v polovině 18. století. Sborník z konference konané ve dnech 25. – 27. května 2011 v Pardubicích, v tisku

 

učebnice/skripta

Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (1716–1754), in: Ladislav Daniel (ed.), Umění: prostor pro život a hru. Texty: hudba, divadlo, architektura, umění. Olomouc 2008, s. 153–176.

 

popularizační články

(s Rostislavem Šváchou, Kateřinou Vítečkovou, Ondřejem Jakubcem a Martinem Horáčkem), Otevřený dopis primátorovi města Olomouce, Olomoucký den XIII/66, úterý 19. března 2002, s. 20.

Otázka Petra Bilíka pro Martina Pavlíčka. Host. Měsíčník pro literaturu a čtenáře XXI, 2005, č. 05, s. 10.

(rozhovor) Cesta za úchvatnou barokní sochou. Mladá fronta DNES XVII/95, sobota 22. dubna – neděle 23. dubna 2006, s. B4.

(s Ladislavem Danielem, Ludmilou Drtílkovou, Gabrielou Elbelovou, Miloslavou Hoškovou, Filipem Hradilem, Jakubem Huškou, Ondřejem Jakubcem, Simonou Jemelkovou, Jiřím Kroupou, Jaroslavou Kunzfeldovou, Vladimírem Kupkou, Věrou Michnovou, Martinou Miláčkovou, Leošem Mlčákem, Karlem Podolským, Martinou Potůčkovou, Vítězslavem Prchalem, Martinem Zdražilem, Pavlem Suchánkem, Milanem Tognerem, Tomášem Valešem, Helenou Zápalkovou a Petrou Zelenkovou) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura 1620-1780. Průvodce. Olomouc 2010.