Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Výuka v zimním semestru 2015/2016

 

 

I. ročník

Úvod do teorie sochařství (UTSPA, UTSPU)

přednáška, 1x týdně, 45 minut

01/ „… takovou záři vysílá ten mramor“ (Plinius st.)
Terminologie, techniky a materiály v sochařství

02/ "Vstaň a udělej nám boha" (Ex 32, 1)

Sochy v mýtech, náboženstvích, alegoriích a symbolech

03/ Franz Xaver Messerschmidt, Smějící se umělec (1774-1783)

Sochaři a jejich umělecká a společenská osobnost a osobitost

04/ Leon Battista Alberti, Della scultura (O soše, 1464)

Traktáty sochařů a o sochařství

05/ St. Lukas Bruderschaft

Akademie, sochařské cechy a bratrstva

 

základní literatura

Leon Battista Alberti, O malbě. O soše, Praha 1947.

Jan Baleka, Výtvarné umění - výkladový slovník, Praha 1997.

 

Bible

Sarah Blake McHam, Pliny and the Artistic Culture of the Italian Renaissance: The Legacy of the "Natural History", New Haven 2013.

Oldřich J. Blažíček - Jiří Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991.

Benvenuto Cellini, Vlastní životopis, Praha 1960, přeložili Josef Mach a Adolf Felix.

Georges Dubay - Jean-Luc Daval (edd.), Sculpture. From Antiquity to the Present Day, Köln - London - Madrid - New York - Paris - Tokyo 1996 (vydáno i německy).

Guido Guerzoni, Apollo and Vulcan: The Art Markets in Italy, 1400–1700, Michigan 2011.

Michael Krapf (ed.), Franz Xaver Messerschmidt, kat. výst., Wien 2002.

Publius Ovidius Naso, Proměny, Praha 1974, přeložil Ivan Bureš (i jiná vydání).

John Pope-Hennessy, Italian Renaissance Sculpture, London 1996 (IV., doplněné vydání).

John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London 1996 (IV., doplněné vydání).

Mária Pötzl-Malíková, F. X. Messerschmidt a záhada jeho charakterových hláv, Bratislava 2004.

Pavel Preiss, Panoráma manýrismu, Praha 1974.

Slovník antické kultury, Praha 1974.

Rolf Toman (ed.), Umění italské renesance, Praha 2000.

Rolf Toman (ed.), Baroko, Praha 1999.

Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art 1-36, London 1996, hesla k probírané problematice.

Giorgio Vasari, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I, II, Praha 1976, 1977, přeložil Jan Vladislav (i novější vydání).

Jan Vladislav (ed.), Michelangelo Buonarroti: Podoba živé tváře, Praha 1964.

Rudolf Wittkower, Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque, London 1997 (IV., doplněné vydání).

Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy 1600-1750, London 1958 (řada novějších vydání).

https://www.wga.hu/

 

 

DUE IX: Sochařství 16. století (DU9PA)

přednáška, 1x týdně, 90 minut

01/ Michelangelo Buonarroti, Madonna della Scala (1489-1492)

Reliéf v Michelangelově díle a v italském sochařství 1. poloviny 16. století

02/ Michelangelo Buonarroti, Spící Kupid (1495-1496)

Vrcholně renesanční sochařství all´antica

03/ Michelangelo Buonarroti, David (1501-1504)

Solitérní sochy 1. třetiny 16. století ve Florencii

04/ Michelangelo Buonarroti, Náhrobek papeže Julia II. della Rovere (1505-1545)

Náhrobky v umění 16. století

05/ Michelangelo Buonarroti, Nová sakristie (1519-1534)

Pohřební kaple jako harmonická syntéza architektury, sochařství a malířství

06/ Benvenuto Cellini, Perseus (1545-1554)

Veřejné objednávky medicejských velkovévodů ve 2. polovině 16. století

07/ Bartolomeo Ammanati, Neptunova fontána (1557-1575)

Manýristické fontány: pestrost forem

 

základní literatura

Charles Avery, Giambologna: The complete sculpture, London 1999.

Anthony Bertram, Michelangelo, London 1964.

Oldřich J. Blažíček, Michelangelo, Praha 1975.

Oldřich J. Blažíček, Raffael, Praha 1982.

Michelangelo Buonarroti, Žiji svou smrtí. Básně, Praha 1970.

Benvenuto Cellini, Vlastní životopis, Praha 1960.

Michael Cole, Ambitious Form: Giambologna, Ammanati, and Danti in Florence, Princeton 2010.

Michael Cole, Donatello, Michelangelo, Cellini: Sculptors' Drawings from Renaissance Italy, London 2014.

Georges Dubay - Jean-Luc Daval (eds.), Sculpture. From Antiquity to the Present Day, Köln - London - Madrid - New York - Paris - Tokyo 1996 (vydáno i německy).

Antonio Forcellino, Michelangelo. Nepokojný život, Praha 2012, přeložila Karla Korteová.

Guido Guerzoni, Apollo and Vulcan: The Art Markets in Italy, 1400–1700, Michigan 2011.

Christopher Hibbert, Florencie. Životopis města, Praha 1997.

Christopher Hibbert, Řím. Životopis města, Praha 1998.

Christopher Hibbert, Vzestup a pád rodu Medici, Praha 2001.

Anthony Hughes - Caroline Elam, Michelangelo, in: Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art 21, London 1996, s. 431-461 (zde další literatura).

Jan Chlíbec, Italské renesanční sochařství v českých státních a soukromých sbírkách, Praha 2006.

Jan Chlíbec - Tomáš Černušák, Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory, Praha 2008.

Linda Murray, The High Renaissance and Mannerism, London 1967 (I. vydání).

Linda Murray, Michelangelo: His Life, Work and Times, London 1984.

Peter Murray, The Architecture of the Italian Renaissance, London 1963 (I. vydání).

Michelle O'Malley, The Business of Art: Contracts and the Commissioning Process in Renaissance Italy, New Haven 2005.

John Pope-Hennessy, Italian Renaissance Sculpture, London 1996 (IV., doplněné vydání).

John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London 1996 (IV., doplněné vydání).

Pavel Preiss, Panoráma manýrismu, Praha 1974.

Pavel Preiss, Michelangelo. Kresby, Praha 1975.

Josef Šup (ed.), Michelangelo. Titan a člověk, Praha 1941.

Giorgio Vasari, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I, II, Praha 1976, 1977, přeložil Jan Vladislav (i novější vydání).

Jan Vladislav (ed.), Navštívení krásy. Italská renesanční lyrika, Praha 1964.

Jan Vladislav (ed.), Michelangelo. Podoba živé tváře, Praha 1964.

Vojtěch Volavka, Michelangelo, Praha 1965.

Frank Zöllner - Christof Thoenes - Thomas Pöpper, Michelangelo 1475-1564. Dílo, Praha 2008.

https://www.wga.hu

 

 

III. ročník

DUE XIII: Sochařství v českých zemích 1550-1800 1 (D13P1, A13D1)

přednáška, 1x týdně, 90 minut

01/ Karlův most (1383–1765)

Theatrum sacrum aneb glyptotéka barokního sochařství

02/ Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze (1650)

Typologie mariánských, trojičních a morových sloupů

03/ Květná zahrada v Kroměříži (1666–1675)

Barokní sochařství all´antica v českých zemích

04/ Sala terrena biskupské rezidence v Kroměříži (1686–1695)

Ovidiovy Proměny v barokním sochařství

 

základní literatura

Pavel Bělina - Jiří Kaše - Jiří Mikulec - Irena Veselá - Vít Vlnas, Velké dějiny zemí Koruny české IX. 1683-1740, Praha - Litomyšl 2011.

Pavel Bělina - Jiří Kaše - Jan P. Kučera, Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740-1792, Praha - Litomyšl 2001.

Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958.

Oldřich J. Blažíček, Jan Jiří Bendl. Výběr řezeb pražského sochaře raného baroka, kat. výst., Praha 1982.

Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Brokof, Praha 1986 (2., doplněné vydání).

Jan Bradna - Karel Kavička, Praha - Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, Velehrad 2008.

Ivana Čornejová - Jiří Kaše - Jiří Mikulec - Vít Vlnas, Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618-1683, Praha - Litomyšl 2008.

Dějiny českého výtvarného umění II/1,2, Praha 1989.

Eliška Fučíková - Beket Bukovinská - Ivan Muchka, Umění na dvoře Rudolfa II., Praha 1988.

Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko. 3. Historie a kultura, Olomouc 2011 (obzvlášť medailóny sochařů).

Simona Jemelková – Helena Zápalková – Markéta Ondrušková, Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, Olomouc 2008.

Ivo Kořán, Braunové, Praha 1999.

Ivo Kořán - Karel Neubert - Miloš Suchomel, Karlův most, Praha 1991.

Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790, kat. výst., Rennes - Brno 2003.

Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996.

Lenka Křesadlová - Martin Pavlíček - Milan Togner - Ondřej Zatloukal, Květná zahrada, in: Ladislav Daniel - Marek Perůtka - Milan Togner (edd.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Kroměříž 2009, s. 123-147.

Radka Miltová, Mezi zalíbením a zavržením. Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě, Brno 2009.

Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974 (2. vydání, přepracované a rozšířené).

Kamil Novotný - Emanuel Poche, Karlův most, Praha 1947.

Martin Pavlíček, Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (1716-1754), in: Ladislav Daniel (ed.), Umění: prostor pro život a hru. Texty: hudba, divadlo, architektura, umění, Olomouc 2008, s. 153-176.

Martin Pavlíček, Sochařská výzdoba zámku, in: Ladislav Daniel - Marek Perůtka - Milan Togner (edd.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Kroměříž 2009, s. 77-95.

Martin Pavlíček, Sochaři a sochařství baroka v Olomouci, in: Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura 1620–1780. 2. Katalog, Olomouc 2010, s. 119-141.

Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun. Sochař českého baroka, Praha 1986 (2., doplněné vydání).

Alfred Schäfer, Kremsier und Wörlitz: Zwei ideale Sammlungsarchitekturen des 17. und 18. Jhs. im Vergleich, in: Dietrich Boschung - Henner von Hesberg (edd.), Antikensammlungen des europäischen Adels im 18. Jahrhundert als Ausdruck einer europäischen Identität, Mainz am Rhein 2000, s. 147-157.

Ondřej Šefců a kolektiv, Karlův most, Praha 2007.

https://www.wga.hu

 

 

IV. ročník

Historiografie dějin umění (AHUP)

přednáška a seminář, 1x týdně, 90 minut

01-03/ Giorgio Vasari, Le vite de´più eccelenti pittori scultori e architettori, Firenze 1550-1568.

První ucelené dějiny umělců a umění

04/ Benvenuto Cellini, La vita di Benvenuto Cellini scritta da lui medesimo, Firenze 1558-1562.

Umělcův život mezi skutečností a fikcí

05/ Jacopo Barozzi da Vignola, Regola delli cinque Ordini dell´ Architettura, 1562.

Tridentský koncil a nové koncepty architektury a umění

06-08/ Andrea Palladio, I Quattro libri dell´ architettura, Venezia 1570.

Skutečné a dokonalé znovuzrození antiky

09/ Joachim von Sandrart, Teutsche Academie, Nürnberg 1675.

Reflexe italských teorií a dějin umění v barokním Záalpí

10/ Giovanni Pietro Bellori, Vite de´ pittori, scultori ed architetti moderni, Roma 1672.

Accademia di S. Luca a teorie barokního klasicismu v Římě

11/ Johann Bernhard Fischer von Erlach, Entwurff einer historischen Architectur, Wien 1721.

První dějiny architektury

12/ Johann Joachim Winckelmann, Geschichte der Kunst der Altertums, Dresden 1764.

Novodobé počátky dějin umění jako vědní disciplíny

 

literatura

Johana Bronková-Kofroňová, Ideální předobrazy a sakrální architektura období baroka, in: Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Jiří Pešek - Vít Vlnas (edd.), Barokní Praha - Barokní Čechie 1620-1740, sborník příspěvků z konference, Praha 2004, s. 295-331.

Benvenuto Cellini, Vlastní životopis, Praha 1960, přeložili Josef Mach a Adolf Felix.

Michael Cole, Ambitious Form: Giambologna, Ammanati, and Danti in Florence, Princeton 2010.

Francisco de Hollanda, On Antique Painting, Pennsylvania 2013.

Jean-Luc Chalumeau, Přehled teorií umění, Praha 1997, přeložila Helena Beguivinová.

Jiří Kroupa, Školy dějin umění. Metodologie dějin umění 1, Brno 2007.

Jiří Kroupa, Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2, Brno 2010.

Hanno–Walter Kruft, Dejiny teórie architektúry, Bratislava 1993, přeložili Jozef Bžoch – Zuzana Guldanová.

Johana Kofroňová, Problematika sakrálního prostoru po tridentském koncilu ve světle názorů církevních autorit, Umění XLVIII, 2000, s. 41-54.

Michelle O'Malley, The Business of Art: Contracts and the Commissioning Process in Renaissance Italy, New Haven 2005.

Andrea Palladio, Čtyři knihy o architektuře, Praha 1958, přeložila Libuše Macková.

John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London 1996 (IV., doplněné vydání).

Pavel Preiss, Panoráma manýrismu, Praha 1974.

Jane Turner (ed.), Dictionary of Art 1-36, London 1996, hesla k dané problematice.

Giorgio Vasari, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I, II. Praha 1976, 1977, přeložil Jan Vladislav (i novější vydání).

Jan Vladislav (ed.), Michelangelo Buonarroti: Podoba živé tváře, Praha 1964.

Johann Joachim Winckelmann, Dějiny umění starověku. Stati, Praha 1986, přeložil Jiří Stromšík.

Petr Wittlich, Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled, Praha 2008.

Manfred Wundram, Andrea Palladio 1508-1580. Pravidla harmonie, Praha 2009, přeložila Andrea Poláčková.

https://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1725

https://www.cisapalladio.org/cisa/doc/bio_e.php?lingua=e

   https://www.sandrart.net/en  

 

 

V. ročník

Santini v kontextu doby (SKDPA)

přednáška, 1x týdně, 90 minut

01-02/ Jean Baptiste Mathey, kaple Nejsvětější Trojice v Chlumci (1690-1691)

Rovnostranný trojúhelník v barokní architektuře českých zemí

03/ Jean Baptiste Mathey, křižovnický kostel sv. Františka Serafínského v Praze (1679-1688)

Ovál, kříž a hvězda v barokní architektuře českých zemí

04-05/ Juan Bautista Villalpando, In Ezechielem explanationes. Roma 1596-1604

Šalamounův chrám v české architektuře kolem roku 1700 a v Santiniho díle

06-08/ Jan Blažej Santini-Aichel, generální projekt dostavby cisterciáckého kláštera v Plasech (1710)

Kupolové baziliky v barokní architektuře

09-10/ Korespondenční architektura mezi lety 1630-1710

Italské projekty pro české země a Santiniho vztah k nim

11-12/ Domenico Martinelli, projekt jezuitského kostela Panny Marie v Olomouci (1700-1701)

Poutního místa ve městě a na venkově a Santiniho poutní kostely

 

literatura

Johana Bronková-Kofroňová, Ideální předobrazy a sakrální architektura období baroka, in: Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Jiří Pešek - Vít Vlnas (edd.), Barokní Praha - Barokní Čechie 1620-1740, sborník příspěvků z konference, Praha 2004, s. 295-331.

Lenka Češková, Páter Tobiáš Gebler a "primae delineationes" jezuitských staveb ve druhé polovině 17. století, Umění LI, 2003, s. 385-405.

Ester Havlová - Pavel Vlček, Praha 1610-1700. Kapitoly o architektuře raného baroka, Praha 1998.

Mojmír Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998.

Mojmír Horyna - Pavel Preiss - Pavel Zahradník, Černínský palác v Praze, Praha 2001.

Johana Kofroňová, Problematika sakrálního prostoru po tridentském koncilu ve světle názorů církevních autorit. Umění XLVIII, 2000, s. 41-54.

Viktor Kotrba, Česká barokní gotika. Dílo Jana Santiniho-Aichla, Praha 1976.

Jiří Kropáček, K značce architekta J. B. Matheye, Umění XXXIV, 1986, s. 144-149.

Hanno-Walter Kruft, Dejiny teórie architektúry. Od antiky po súčasnosť, Bratislava 1993, přeložili Jozef Bžoch - Zuzana Guldanová.

Helmut Lorenz, Domenico Martinelli und die österreichische Barockarchitektur, Wien 1991.

Helmut Lorenz, Johann Bernhard Fischer von Erlach, Zurich 1992.

Johann Joseph Morper, Der Prager Architekt Jean Baptiste Mathey, München 1927.

Martin Pavlíček, K dílu Jana Blažeje Santiniho, Umění XLVII, 1999, s. 414-424.

Martin Pavlíček, Idea chrámu Hagia Sofia v barokní architektuře střední Evropy, in: Pavol Černý (ed.), Historia artium IV. Sborník k osmdesátým narozeninám prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc., Olomouc 2002, s. 355-367.

Martin Pavlíček, Šalamounův chrám v české barokní architektuře, in: Martin Elbel - Milan Togner (edd.), Historická Olomouc XIII. Konec švédské okupace a poválečná obnova ve 2. polovině 17. století, Olomouc 2002, s. 253-272.

Martin Pavlíček, Altötting v Olomouci. K nerealizovanému projektu jezuitského kostela Panny Marie v Olomouci, in: Joanna Lubos-Koziel - Jerzy Gorzelik - Joanna Filipczyk - Albert Lipnicki (edd.), Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świetej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Ślasku. Sborník z konference. Wrocław 2005, s. 471-483.

Martin Pavlíček, Diokleciánovy lázně, Sebastiano Serlio a barokní urbanismus ve střední Evropě, in: Ladislav Daniel - Jiří Pelán - Piotr Salwa - Olga Špilarová (edd.), Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference Olomouc 17.-18. října 2003, Olomouc 2005, s. 247-254.

Martin Pavlíček, Neznámé dílo Jeana Baptista Matheyho, Zprávy památkové péče LXVI, 2006, s. 505-506.

Martin Pavlíček, Diokleciánovy lázně v Římě a jejich vliv na barokní architekturu a urbanismus ve střední Evropě. In: Olga Klapetková - Jan Veselý (red.), Svorník VI. Funkční a prostorové uspořádání budov. Sborník příspěvků ze 6. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 5. - 8. 6. 2007 v prostorách konferenčního centra v bývalém zámeckém pivovaru v Litomyšli, Praha 2008, s. 149-154.

Alberto Pérez-Gómez, Juan Bautista Villalpando´s Divine Model in Architectural Theory, Chora 3, 1999, s. 126-156 (https://books.google.cz/books?id=l59oaJTgqtcC&pg=PA125&lpg=PA125&dq=Juan+Bautista+Villalpando%C2%B4s+Divine+Model+in+Architectural+Theory&source=bl&ots=WzK1ulHfX4&sig=srJhoZYv0FE3EFNhHMnzhIqe2Fg&hl=cs#v=onepage&q&f=false).

Emanuel Poche, Carlo Fontana a návrhy na Šternberský palác v Praze, Umění XXXIII, 1985, s. 403-413.

Pavel Preiss, Italští umělci v Praze. Renesance, manýrismus, baroko, Praha 1986.

Pavel Preiss - Mojmír Horyna - Pavel Zahradník, Zámek Trója u Prahy, Praha - Litomyšl 2000.

Jan Sedlák, Jan Blažej Santini. Setkání baroku s gotikou, Praha 1987.

Rostislav Švácha, Santiniho projekt kláštera v Plasech, Umění XXXI, 1983, s. 176-179.

Miloš Urban, Santiniho jazyk. Román světla, Praha 2005.

Pavel Zahradník, Archivní nálezy k dílu Jana Křtitele Matheye, Umění XLV, 1997, s. 547-553.

Pavel Zahradník, Santini v Želivě, Průzkumy památek II/1995, s. 3-22.

Pavel Zahradník, Santini na opočenském a sadovském panství, Průzkumy památek I/1999, s. 5-19.

https://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1725

https://www.santini.cz

 

 

Výuka v letním semestru 2013/2014

 

II. ročník

Úvod do historiografie dějin umění (UHDT2)

přednáška, 90 minut týdně

01/ Vitruvius, Deset knih o architektuře

       První systematická teorie architektury

02/ Plinius, Kapitoly o přírodě

        Zprávy o umění z antického světa

03/ Pausaniás, Cesty po Řecku

        Průvodcovská literatura ve starověku a středověku

04/ Opat Suger, Texty o Saint-Denis

        Zrození gotiky a její teoretická východiska

05/ Cennino Cennini, Kniha o středověkém umění (1437)

       Středověké umělecké příručky a receptáře

06/ Leon Battista Alberti, Della pittura (O malbě, 1435), Della scultura (O soše, 1464)

        Matematika, geometrie a optika v renesančních teoriích a umění

07/ Leonardo da Vinci, Traktát o malířství

       Renesanční universum v malířových poznámkách na okraj

08/ Girolamo Savonarola, De simplicitate christianae vitae. Venezia 1547.

        Pokus o reformu společnosti a výtvarného umění

09/ Francesco Collona, Hypnerotomachia Poliphili (1499)

        Neoplatonismus a kult egyptského starověkého umění

10/ Baldassare Castiglione, Dvořan (Il Cortigiano, 1527)

        Urbino jako ideální renesanční aristokratické sídlo a místo umělců v něm

 

literatura

Leon Battista Alberti, Deset knih o stavitelství. Praha 1956, přeložil Alois Otoupalík.

Leon Battista Alberti, O malbě. O soše. Praha 1947, přeložil, poznámkami optařil a studii napsal František Topinka.

Baldassare Castiglione, Dvořan. Praha 1978, přeložil a poznámkami opatřil Adolf Felix, předmluva Jaroslav Kudrna

Cennino Cennini, Kniha o umění středověku. Praha 1946, přeložil, poznámkami optařil a úvodní studii napsal František Topinka.

Dino Compagni - Giovanni Villani, Florentské kroniky doby Dantovy. Praha 1969, vybral, přeložil, úvodem a komentářem opatřil Zdeněk Kalista.

Encyklopedie antiky. Praha 1973.

Jiří Kroupa, Školy dějin umění. Metodologie dějin umění 1, Brno 2007.

Jiří Kroupa, Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2, Brno 2010.

Hanno–Walter Kruft, Dejiny teórie architektúry. Bratislava 1993, přeložili Jozef Bžoch – Zuzana Guldanová.

Pausaniás, Cesta po Řecku I, II. Praha 1973, 1974, přeložila Helena Businská.

Gaius Plinius Secundus, O umění a umělcích (35.-36. kapitola). Praha 1941, přeložil V. Prach.

Plinius Starší, Kapitoly o přírodě. Praha 1974, vybral a přeložil František Němeček.

Skutky opata Sugera. Bernard z Clairvaux opatu Sugerovi. Nač je v chrámu zlato? / [Bernard z Clairvaux]. Vilémův životopis opata Sugera; Suger, opat ze Saint-Denis / Erwin Panofsky. Praha 2003, vybral a uspořádal Petr Šourek, přeložili Petr Šourek a Lubomír Konečný.

Slovník antické kultury. Praha 1974.

Süger, Spisy o Saint-Denis. Praha 2006, překlad, úvodní studie a poznámky Iva Adámková.Jane Turner (ed.), Dictionary of Art 1-36. London 1996, hesla k dané problematice.

Liselotte Ungers, O architektech: životy, díla, teorie. Praha 2004, přeložila Blanka Pscheidtová.

Lionardo da Vinci, Úvahy o malířství. Praha 1941, přeložil, poznámkami optařil a studii napsal František Topinka.

Vitruvius, Deset knih o architektuře. Praha 1953, přeložil Alois Otoupalík.

Vitruvius, Deset knih o architektuře. Praha 1979.

Petr Wittlich, Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled. Praha 2008.

https://www.wga.hu/

 

 

II. ročník

DUE X: Sochařství 17. a 18. století v Evropě (D10PA)

přednáška, 90 minut týdně

01/  Stefano Maderno, S. Cecilia (1600)

         Počátky barokního sochařství v Římě

02/  Gian Lorenzo Bernini, Monsignor Pedro de Foix Montoya (1621)

         Portrét v sochařově díle

03/  Gian Lorenzo Bernini, Apollón a Dafné (1622–1624)

         Sochařovy práce pro kardinála Scipiona Borghese

04/  Gian Lorenzo Bernini, Baldacchino (1624–1633)

         Umělcovo dílo v chrámu sv. Petra v Římě

05/  François Duquesnoy, S. Susanna (1629–1633)

         Barokní klasicismus v římském sochařství

06/  Gian Lorenzo Bernini, Náhrobek papeže Urbana VIII. Barberini (1627–1647)

         Náhrobky v sochařově díle

07/  Gian Lorenzo Bernini, Fontana dei Quattro Fiumi (1648–1651)

         Fontány a obelisky v Berniniho tvorbě

08/  Gian Lorenzo Bernini, Cappella Chigi (1652–1659)

         Bel composto: Berniniho kaple jako absolutní umělecké dílo

09/  Gian Lorenzo Bernini, Il Sangue di Cristo (1669)

         Bernini a Ars moriendi

 

literatura

Maria Grazia Bernardini - Maurizio Fagiolo dell´Arco (eds.), Gian Lorenzo Bernini. Regista del Barocco. Katalog výstavy. Milano 1999.

Oldřich J. Blažíček, Gianlorenzo Bernini. Praha 1964.

Oreste Ferrari - Serenita Papaldo, Le sculture del Seicento a Roma. Roma 1999.

Werner Hager - Eva-Maria Wagner, Barock - plastik in Europa. Frankfurt am Main 1964.

Erich Hubala, Propyläen Kunstgeschichte. Die Kunst des 17. Jahrhunderts. Berlin 1970.

Harald Keller, Propyläen Kunstgeschichte. Die Kunst des 18. Jahrhunderts. Berlin 1972.

Torgil Magnuson, Rome in the Age of Bernini I, II. Stockholm - New Jersey 1982-1986.

Tod A. Marder, Bernini and the Art of Architecture. New York 1998.

Jennifer Montagu, Roman baroque sculpture: the industry of art. New Haven - London 1989.

Martin Pavlíček, "Možnosti tu sou." Gian Lorenzo Bernini v Arcidiecézním muzeu Olomouc, in: Ondřej Jakubec (ed.), Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Olomouc 2010, s. 219-224.

John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London 1996 (IV., doplněné vydání).

Jane Turner (ed.), Dictionary of Art 1-36. London 1996, hesla týkající se barokního umění a jednotlivých umělců.Rudolf Wittkower, Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque. London 1997, čtvrté, doplněné vydání.

Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy 1600-1750. London 1996, čtvrté, doplněné vydání.

https://www.wga.hu/

 

 

II. ročník

Úvod do ikonografie 3 (UIKP3)

přednáška, 90 minut týdně

01/  Societas Iesu

Ignác z Loyoly (1491-1556), dějiny řádu, světci, misionáři, učenci, vědci a výtvarné umění

02/  Černá smrt v baroku

Svatí ochránci před morem – ikonografie a kult

03/  Sv. Jan Nepomucký

Nový světec baroka v českých zemích

 

literatura

Albert Camus, Mor, Praha 1993, přeložila Milena Tomášková (první francouzské vydání z roku 1963).

Petronilla Čemus (ed.), Bohemia Jesuitica 1556-2006, sborník příspěvků z konference, Praha 2010.

Karel Černý - Jiří M. Havlík, Jezuité a mor, Praha 2008.

Ivana Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995.

Alena A. Fidlerová - Jan Andrle (eds.), Františku Nebeský, vyslanče přímořský. Podoby úcty k sv. Františku Xaverskému v českých textech 17. a 18. století, Příbram 2010.

Bernhard Jansen, Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století, Olomouc - Velehrad 2004.

Jaroslav Kadlec, Přehled českých církevních dějin 1, 2, Řím 1987.

Zdeněk Kalista (ed.), Cesty ve znamení kříže. Dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů, Praha 1947 (II. vydání).

Jana Kybalová (red.), Svatý Jan Nepomucký 1393-1993, katalog výstavy, Praha 1993.

Ignác z Loyoly, Souborné dílo (Duchovní cvičení - Vlastní životopis - Duchovní deník), Velehrad 2005.

Jaromír Neumann, Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Poznámky k ikonografickému rozboru, SBFFBU F 14-15, 1971, s. 235–256.

Petra Nevímová, Ikonografický program původní výzdoby jezuitského kostela sv. Ignáce v Praze na Novém Městě, Umění XLV, 1997, s. 186-201.

Petra Nevímová, Jezuitské koleje v Praze, Documenta Pragensia XX, 2002, s. 367-400.

Petra Nevímová, Několik poznámek k jezuitské ikonografii. in: Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Jiří Pešek - Vít Vlnas (edd.), Barokní Praha - Barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha 2004, s. 389-402.

Jaroslav Ovečka (ed.), Výbor z listů a instrukcí svatého Ignáce z Loyoly, Praha 1940.

Martin Pavlíček, Barokní sochařství ve městě, in: Marek Perůtka (ed.), Kroměříž. Historické město a jeho památky, Kroměříž 2012, s. 193-211.

Vít Vlnas, Jan Nepomucký. Česká legenda. Praha - Litomyšl 2013, druhé, podstatně rozšířené a přepracované vydání (zde další literatura).

Eduard Wondrák, Historie moru v českých zemích, Praha 1999.

František Xaverský, Výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu, Olomouc 2005.

https://www.wga.hu/

 

 

III. ročník

DUE XIII: Sochařství v českých zemích 1550-1800 2 (D13P2)

přednáška, 90 minut týdně

01/  Náhrobek Jana Václava hraběte Wratislawa z Mitrowitz v kostele sv. Jakuba v Praze (1714–1716)

         Pyramidální náhrobky 18. století v českých zemích

02/  Cyklus Ctností a Neřestí v Kuksu (1718–1720)

         Na křižovatce mezi spásou a zatracením

03/  Betlém u Kuksu (1723–1732)

         Les svatých poustevníků

04/  "Toto město oplývá vzdělanci, různými umělci a řemeslníky."

         Sochaři a sochařství baroka v Olomouci

05/  "…mimořádně krásná cisterna neboli kašna s vodotryskem…"

         Olomoucké barokní kašny

06/  Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (1716–1754)

         Typologie svatotrojičních sloupů

07/  Slavnostní sál premonstrátské kanonie Hradisko u Olomouce (1731–1733)

         Duchovní vs. světský stav v barokních alegoriích

 

literatura

Pavel Bělina - Jiří Kaše - Jiří Mikulec - Irena Veselá - Vít Vlnas, Velké dějiny zemí Koruny české IX. 1683-1740. Praha - Litomyšl 2011.

Pavel Bělina - Jiří Kaše - Jan P. Kučera, Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740-1792. Praha - Litomyšl 2001.

Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku. Praha 1958.

Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Brokof. Praha 1986 (2., doplněné vydání).

Ivana Čornejová - Jiří Kaše - Jiří Mikulec - Vít Vlnas, Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618-1683. Praha - Litomyšl 2008.

Dějiny českého výtvarného umění II/1,2. Praha 1989.

Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. 3. Historie a kultura. Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc. Olomouc 2011 (obzvlášť medailony sochařů).

Simona Jemelková – Helena Zápalková – Markéta Ondrušková, Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Olomouc 2008.

Jiří Kaše - Petr Kotlík, Braunův Betlém. Drama krajiny a umění v proměnách času, Praha - Litomyšl 1999.

Ivo Kořán, Braunové. Praha 1999.

Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Katalog výstavy. Rennes - Brno 2003.

Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996.

Alastair Laing, Fischer von Erlach´s monument to Wenzel, Count Wratislaw von Mitrowicz and its place in the typology of the pyramid tomb, Umění XXXIII, 1985, s. 204–218.

Jaromír Neumann, Český barok. Praha 1974 (2. vydání, přepracované a rozšířené).

Martin Pavlíček, K dílu Matyáše Bernarda Brauna. Umění XLVII, 1999, s. 195–202.

Martin Pavlíček (Rec.), S Onufriem proudem času a umění. Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné 3/2001, s. 147–150.

Martin Pavlíček, Neznámé dílo Matyáše Bernarda Brauna, in: Dalibor Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002, s. 325–328.

Martin Pavlíček, Josef Winterhalder st. (1702–1769). Brno 2005.

Martin Pavlíček, Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (1716-1754), in: Ladislav Daniel (ed.), Umění: prostor pro život a hru. Texty: hudba, divadlo, architektura, umění. Olomouc 2008, s. 153-176.

Martin Pavlíček, Sochaři a sochařství baroka v Olomouci, in: Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura 1620–1780. 2. Katalog. Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc. Olomouc 2010, s. 119-141.

Martin Pavlíček, Olomoucké barokní kašny, in: Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura 1620–1780. 2. Katalog. Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc. Olomouc 2010, s. 151-160.

Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun. Sochař českého baroka. Praha 1986 (2., doplněné vydání).

Pavel Preiss, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Praha – Litomyšl 2003, druhé, rozšířené a přepracované vydání.

Pavel Suchánek, K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století. Brno 2007.

https://www.wga.hu/