věnování prvních dvou knih 2

věnování prvních dvou knih 2