věnování prvních dvou knih 1

věnování prvních dvou knih 1